Reputation Management

Program

Szanowni Państwo,

bierne obserwowanie naszej dwubiegunowej sceny politycznej  nie zmieni tego, z czym się nie zgadzamy, a styl polityki prowadzonej przez partie polityczne doprowadził do tego, że zwykli ludzie nie czują się przez te partie reprezentowani. 

Niezależny senator ma znacznie lepsze możliwości działania w naszym interesie, bo nie potrzebuje na to partyjnej zgody - i ma mandat by rozmawiać ze wszystkimi stronami politycznych sporów ponad partyjnymi podziałami. Senat, w odróżnieniu od Sejmu, daje możliwość pracy na rzecz naszego regionu w sposób wolny od partyjnych gierek i wyłącznie z priorytetem korzyści dla członków naszej wspólnoty, czyli mieszkańców wsi, miast i miasteczek.

Jako senator chcę być przede wszystkim reprezentantem mieszkańców naszego regionu w Warszawie. Chcę być tam głosem tych, którzy na co dzień rozwiązują nasze realne problemy, a nie tylko partyjne, najczęściej fikcyjne spory, które nas przeważnie nie dotyczą.

Jeśli ten sposób myślenia jest Państwu bliski, proszę o głos na  mnie 13 października. 

Ryszard Skotniczny

Niezależny Kandydat do Senatu RP

Kombornia, 10.10.2019r.

 

Główne elementy programu


Dla Rodziny

 •     Program Dla Ochrony Zdrowia
 •     Program ADOPCJA nie Aborcja
 •     Program Dla Życia
 •     Program Dla Seniora
 •     Modyfikacja programów socjalnych
  •     dodatkowa ulga podatkowa dla pracujących obojga rodziców do  500 zł miesięcznie - odpowiedź na spadek urodzeń - 14 000 mniej w 2018 w stosunku do 2017
  •     nowy  system świadczeń społecznych dla najuboższych  jako odpowiedź  na zwiększenie  strefy ubóstwa o 1,1% w 2018 ! ( z 4,3% do 5,4%)

Dla Ekologii

 •     Stop dla wody w plastikowych butelkach PET , by nasze dzieci piły zdrową wodę!
 •     Beskid Niski i Pogórza strefą inwestycji w technologie proekologiczne
 •     Śmieci - należy uwolnić kraj od monopol u składowisk i firm odbierających odpady

Dla Gospodarki

 •     Nowy prosty i czytelny system podatkowy który wzmocni konkurencyjność naszej gospodarki, obniży koszty pracy oraz radykalnie podniesie płace netto o około 20% ( program przygotowany przez Centrum Adama Smitha pod przewodnictwem Profesora Roberta Gwiazdowskiego):
  •         likwidacja ZUS
  •         wprowadzenie emerytury obywatelskiej ( z zachowaniem poziomu dotychczasowych świadczeń)
  •         wprowadzenie zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń płaconego przez pracodawcę
  •         jednolita stawka VAT
  •         czytelne i proste relacje Obywatela z Państwem
 •     Gospodarność = Patriotyzm Gospodarczy - kupujmy nasze polskie, lokalne produkty!
 •     Rozsądek w gospodarce - ostrożność w ingerencji Państwa w zakresie wymuszania zmian płacy minimalnej - sytuacja w Korei Południowej  jest istotnym ostrzeżeniem
 •     Legalna praca dla młodzieży i studentów - podniesienie do 12 tyś. limitu dochodów dziecka
 •     Beskid niski nowa perłą turystyki - nowe inwestycje i miejsca pracy
 •     Gościnni mieszkańcy + Slow Life + Slow Food + Slow Mountain = SLOW BESKID
 •     Zmiany w szkolnictwie zawodowym - należy podwoić czas nauki praktycznej zawodu w miejsce zajęć lekcji teoretycznych

Dla  Polonii

 •     Odnowienie kontaktów, odbudowa więzi dzieci i wnuków rodaków z Ojczyzną
 •     Nauka języka polskiego dla prawnuków

Dla Samorządów

 •     Wydatki  środków publicznych powinny  być w maksymalnym zakresie  dokonywane za pośrednictwem samorządów - w oparciu o lokalne potrzeby
 •     Zachowanie bezpośrednich wyborów na Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów
 •     Nie dla wcześniejszych wyborów samorządowych pod pozorem zmiany ilości województw

Dla Moralności w polityce

 •     Stop dla Hejtu! Dyskusja i argumenty = Rozsądek
 •     Senat Izbą Rozsądku - nie refleksji
 •     W sprawach moralnych głosowanie w zgodzie z własnym sumieniem – bez nakazów partyjnych
 •     Finansowanie nie tylko dla partii które wejdą do Parlamentu - lecz takie samo dla każdego Posła i Senatora który otrzyma mandat

 

 

Ryszard Skotniczny - poważna polityka

      Szanowni Państwo, są dwie przyczyny, dla których zdecydowałem się kandydować. Jedna konkretne, druga bardziej ogólna. W krótkiej prezentacji nie da się przedstawić poglądów na wszystko. Mam nadzieję, że przekonam Państwa do siebie swoim sposobem myślenia.

 

     Przyczyną podstawową jest fundamentalny problem polityki w naszym kraju - prymat interesów partyjnych nad zasadami słuszności. Rzadko kiedy rozpoczyna się od pytania, co jest moralne. Najpierw jest interes partyjny. Wkroczyło to na poziom stwarzający zagrożenie dla Polski w zakresie rozwoju gospodarczego. W szczególności blokuje zmniejszanie dystansu do rozwiniętego Zachodu, który nie ucierpiał tak bardzo podczas wojny. W sferze codziennego życia rodzinnego Polaków, wojny partyjne blokują możliwość prowadzenia ponadpartyjnej współpracy w zakresach nie kolidujących z programami partii. Zamiast tego skupiają się na wzajemnych konfliktach i wzajemnym zwalczaniu,

     Jeśli nasze państwo dysponuje środkami, to powinno wspierać potrzebujące grupy. Jednak kryterium nie może być to, z czego partia będzie miała korzyść wyborczą. Najgorsze zaś, gdy partie zaczynają się licytować przekupując wyborców. W ten sposób na pewno zniszczymy Polskę finansowo i na dodatek zbudujemy system wielkich niesprawiedliwości. Pieniądze będą dostawać ci, którzy głośniej krzyczą, mają siłę o nie walczyć i dają widoki partiom na poparcie w wyborach - a nie ci, którzy powinni się tego doczekać z powodu zasad sprawiedliwości. Z tych przyczyn doszło do tego, iż wspieramy każdą rodzinę z dziećmi finansowo, niezależnie od jej sytuacji materialnej, a odmawiamy pomocy niepełnosprawnym. Za chwilę może się to dowolnie zmienić jeśli będziemy się godzić na to, że partie mają prawo dysponować środkami publicznymi ze względu na swój interes wyborczy, a nie sprawiedliwość.

     Rozwiązanie tego problemu jest dość proste. Tam gdzie to możliwe, powinna decydować władza najbliższa ludziom. W naszych realiach - samorządy. Spójrzmy przez pryzmat naszych lokalnych realiów. Czyż prawdziwi gospodarze, tacy jak prezydent Piotr Przytocki w Krośnie, burmistrz Ryszard Pabian w Jaśle, burmistrz Szymon Stapiński w Brzozowie, wszyscy burmistrzowie i wójtowie w innych miejscowościach, nie wiedzą lepiej niż partie w Warszawie, jak sprawiedliwie rozdzielić środki, które możemy przeznaczyć dla potrzebujących? Lokalnie, mieszkańcy mogą znacznie łatwiej wyrobić sobie pogląd o sprawiedliwości i skuteczności wydatkowania. Pójście w takim kierunku może przywrócić sprawiedliwość i efektywność gospodarowania, ograniczyć manipulowanie Polakami przez partie.

     Sprawą konkretną zajmowaliśmy się od wielu miesięcy. Okazało się, że obecni parlamentarzyści nie stanęli na wysokości zadania. Przez kolejne polskie miasta przechodzą manifestacje propagujące wprowadzenie do polskiego prawa m.in. adopcji dzieci przez pary homoseksulane. Ostrzegaliśmy, że brak reakcji i szybkiej zmiany przepisów doprowadzi do najgorszego scenariusza - dążenie do konfrontacji ulicznej a przecież bezpieczeństwo każdego Polaka jest wartością nadrzędną niezależnie od jego przekonań. Gospodarze i mieszkańcy miasta, nie mają obowiązku znoszenia w ich przestrzeni publicznej tego, co uznają za niemoralne i sobie z tego powodu nie życzą. Niestety, pomimo coraz bardziej niebezpiecznych zdarzeń politycy nie wyciągnęli z tego stosownych wniosków. Zamiast wprowadzić nowe regulacje wykorzystują sytuacje do walki politycznej. Potrzebna jest bowiem ustawa dająca mieszkańcom naszych miast możliwość, za pośrednictwem radnych, wyrażenia niezgody na organizację takich imprez, które uważają za niemoralne czy obraźliwe. Trudno nie podejrzewać, że politycy nie chcą jasnego, prawnego uregulowania sprawy bo dzięki temu emocjonalna polaryzacja może być wykorzystywana dla potrzeb wyborczych.

     Szanowni Państwo, każdy mieszkaniec naszej Ojczyzny musi mieć pewność, iż Senat będzie stał na straży rozsądku i praw wszystkich obywateli a nie kierował się polityką Sejmowej większości. Jako Senator niezależny będę kierował się chrześcijańskimi wartościami pracując dla rozwoju naszego regionu.

Proszę Państwa o poparcie
Ryszard Skotniczny

Niezależny Kandydat na Senatora RP

Kombornia, 27 sierpnia 2019r.