Reputation Management

Dylematy Prawicy...

W sobotniej (1.II.2020)  Rzeczpospolitej Michał Szułdrzyński opublikował dialog w najlepszym stylu „§22’. - "PiS jest jedyną partią, która może zatrzymać ofensywę ateistycznej lewicy. – Dlatego musi spełnić swoją obietnicę i zaostrzyć przepisy antyaborcyjne. – Ale jeśli to zrobi, straci władzę! – Po co w takim razie ma rządzić? – Żeby zatrzymać ofensywę lewicy. – Ale jak może zatrzymać tę ofensywę, skoro nie może nawet zmienić ustawy aborcyjnej? – Czy jest jakaś inna partia, która wciela w życie chrześcijańskie wartości?”.
Coś dokładnie, jak próba spotkania się z Majorem Majorem Majorem w książce Hellera.

Jan Paweł II był zwolennikiem wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, abyśmy podjęli tam działania na rzecz odbudowy chrześcijańskiego fundamentu kontynentu. Niestety, realizowane obecnie na przemian dwie strategie, kompletnie chyba temu nie służą. Co ciekawe, zdarza się, iż te dwie strategie stosuje wręcz ten sam polityk w krótkich odstępach czasu.

Mądrzy i Sprawiedliwi - czas na Was!

Siłą wymiaru sprawiedliwości jest powszechne uznanie jego niezawisłości i respektowanie wyroków - niezależnie od politycznych preferencji, wykonywanego zawodu, wyznania czy narodowości. Niestety, jako społeczeństwo znaleźliśmy się matni - zagubieni w labiryncie czekamy, aż ktoś znajdzie nić Ariadny schowaną w konstytucji i wyprowadzi nas na otwartą przestrzeń.

Przed 2015 rokiem nastroje w Polsce były takie, że sędzia występujący w telewizji mówiący wzniośle o praworządności liczyć mógłby na wybuch gniewu, śmiechu a w najlepszym razie na wzruszenie ramion. Coś jednak z reformami sądów poszło nie tak, skoro znajdą się teraz tacy, którzy zareagują entuzjazmem, a tych wzruszających ramionami zastąpili uważający, że poprzednio to było dno, ale lekarstwo nie okazało się lepsze od choroby.

Apel do Parlamentarzystów Podkarpacia w sprawie skutków upadku PBS

Mija już 7 dzień od decyzji o przymusowe restrukturyzacji PBS - drugiego co do wielkości banku spółdzielczego w Polsce.
Niestety - nadal nie są w pełni znane realne skutki - wiadomo o 34 samorządach, szpitalu - ale do dzisiaj nie ma oceny jak wielki wpływ zaistniała sytuacja ma dla całego Podkarpacia - jak wiele środków publicznych urzędów, operatorów funduszy europejskich, służby zdrowia, gminnych spółek, przedsiębiorstw zostało straconych - ale też ile środków zostanie odzyskanych - w jakiej wysokości - i kiedy będą dostępne?
W PBS swoje oszczędności miało 100 000 Polaków - głównie z Podkarpacia - co prawda do kwoty 100 000 euro wkłady są bezpieczne - ale przecież część osób miała ulokowane w tym banku większe kwoty.

PBS - szok i co dalej?

Po 5 dniach od decyzji nadzoru finansowego wiele firm instytucji, samorządów, stowarzyszeń i fundacji wciąż jest w szoku, a wielu prezesów, dyrektorów, przewodniczących, radnych, wójtów, burmistrzów czy prezydentów szuka wsparcia w Warszawie licząc na cud lub pokrycie  braków w kasie przez administrację centralną. 

Sytuacja jest wyjątkowa i wręcz krytyczna dla regionu - niestety brak do tego momentu jasnej i jednoznacznej informacji - co dalej?

Jest wiele pytań - na razie niestety brak odpowiedzi…

Wiadomo już że w PBS miały też rachunki podkarpackie szpitale  - czy w związku z tym opieka nad naszym zdrowiem nie jest zagrożona z powodu braku środków?

Nie znany jest okres oczekiwania na odzyskanie uratowanej części funduszy przekraczających 100 000 EUR czyli około 57% środków przekraczających 100 000 EUR? (jak podaje BFG dzięki restrukturyzacji nie będzie to utrata wszystkich środków).

Na razie thriller - ale za rogiem czyha już horror

Niestety - zgodnie z przewidywaniami inflacja znowu zjada nasze pieniądze - sygnały alarmowe słyszane od wielu miesięcy uderzyły w ostatnich tygodniach z od dawna niespotykana mocą.

Zmiany cen na poszczególnych produktach są sukcesywne, nie zawsze widoczne na pierwszy rzut oka - media natomiast bombardują nas co chwilę wiadomościami o skokowych podwyżkach cen mięsa, cukru, pieczywa, gazu czy prądu. Ostatnie tygodnie to między innymi nagły wzrost o ponad 20% cen wieprzowiny spowodowany głównie przez zwieszony export z Unii Europejskiej do Chin borykających  się  z ASF, a podrożeje prawdopodobnie w najbliższych tygodniach także drób w związku z atakiem  ptasiej grypy  w Polsce

Każda rodzina marząca o swoim mieszkaniu doskonale wie jak drastycznie wzrastają ceny metra kwadratowego a końca tego szaleństwa nie widać...

Wszyscy epatujemy się podwyżką opłat za wywóz śmieci - pisałem już kilka razy o problemach wynikających z powstania nieformalnego monopolu stworzonego poprzez nieudane regulacje z ostatnich lat (w tym najnowsza z 2019),  do tego doszedł skokowy wzrost opłat dla Urzędów Marszałkowskich w ekstremalnych przypadkach wzrastających nawet o 300%.

Apel o uregulowanie formuły nauczania religii i etyki w szkołach

Kryzys tożsamości Europy spowodowany jest odejściem od jej źródeł, z których wywodzi się fundament naszej cywilizacji. Ma on swój początek w chrześcijańskiej tożsamości naszego kontynentu, z której wypływa religijny stosunek do Boga i moralny do ludzi. Są to wartości chrześcijańskie, które legły także u źródeł polskiej państwowości i stanowią istotę polskości.


Gdy dziś w Polsce w niektórych środowiskach politycznych pojawiają się zakusy, by zmniejszyć lub nawet zlikwidować nauczanie religii w szkołach trzeba widzieć, iż chodzi o dalsze osłabianie tożsamości europejskiej i polskiej. Nie uda się zachować i odbudować naszej cywilizacji, jeśli nie zdołamy przekazać tego dziedzictwa kolejnym pokoleniom, jeśli nie zadbamy o korzenie, z których wyrośliśmy.
Z tego powodu na jednoznaczne poparcie zasługują głosy polskich biskupów apelujących, by nie eliminować z systemu oświaty tego, co służy trosce o moralne podstawy wychowania dzieci i młodzieży. Jak w ostatnich dniach mówił arcybiskup Wiktor Skworc, religia lub etyka powinny być alternatywnym, ale obowiązkowym przedmiotem nauczania.

Czas na rozsądek!

Od wielu lat jednym z podstawowych problemów społecznych i gospodarczych jest emigracja zarobkowa młodych Polaków. Wykształceni, młodzi, kreatywni - wyjeżdżają zamiast wspólnie z nami  budować rozwój Polski - w praktyce na nasz koszt kształcimy lekarzy, informatyków  i innych wykwalifikowanych specjalistów - a korzystają na tym głównie bogatsze państwa  w tym m.in.  Anglia, Irlandia, Holandia, Niemcy czy  Norwegia.


 O ile wyjazd do pracy sezonowej (a  nawet na rok czy dwa) można uznać za pożyteczny - zaspokojenie ciekawości,  poznawanie świata, nauka, szybkie zarobienie pierwszych większych pieniędzy - to emigracja na stałe  nie wynika przecież tylko z wyższej stawki za godzinę pracy - koszty życia / utrzymania rodzinny są tam przecież też znacząco wyższe.


Podstawowym problemem - co trzeba wreszcie jasno i głośno powiedzieć - jest ograniczona możliwość samodzielnego zamieszkania przez dwoje młodych ludzi. W Polsce barierą jest wysoki poziom wymaganego wkładu własnego oraz poziomu dochodów niezbędnych dla uzyskania kredytu na zakup mieszkania lub domu. Podobnie z mieszkaniami spółdzielczymi - tu również wysokość pierwszej  wpłaty jest barierą trudna do przeskoczenia dla osób na początku kariery zawodowej. Takie ograniczenia dotyczą także młodych w krajach zamożnych - jednak jest jedna podstawa różnica - dostępność  najmu mieszkań czynszowych.

Uczciwość - już niepotrzebna?

W przeciągu ostatnich lat znacząco wzrosła ilość wydanych zwolnień lekarskich:
- w 2018 było to aż 21,5 miliona L4 na 243,6 milionów dni
- czyli średnio każdego dnia chorych było aż 667 397 osób!
To koszt na poziomie prawie 100 milionów złotych dziennie – czyli znacząco ponad 30 miliardów rocznie!

Czy jesteśmy aż tak chorowitym społeczeństwem (do tych danych trzeba przecież dodać ilość chorych dzieci  i emerytów) ???
No cóż, nasza dieta, poziom ochrony zdrowia i styl życia zapewne nie są doskonałe – jednak trudno uznać te dane za wiarygodne dla określenia stanu zdrowia Polaków
Z rosnącym bowiem niepokojem obserwujemy chyba wszyscy powszechnie nas otaczające korzystanie z „lewych” zwolnień lekarskich. Trudno znaleźć kogoś, kto nie znałby osoby, która z takiego świadczenia skorzystała.  Według szacunków ZUS jest to co najmniej co dwudzieste zwolnienie – ja jednak uważam że sytuacja jest wielokrotnie gorsza, ponieważ ZUS  w praktyce z przyczyn organizacyjnych (i nie tylko o czym dalej) nie  jest w stanie zbadać wiarygodności niezdolności do pracy trwających do 14 dni - a tych jest przecież przeważająca większość.

Aż strach się bać…

Długo zwlekałem z opublikowaniem tego komentarza licząc, że ktoś w rządzącej koalicji w ostatnim momencie zachowa się rozsądnie – jednak wygląda na to, że niestety moja nadzieja była płonna…

Każdy z nas zastanawia się zawsze w grudniu co przyniesie nam Nowy Rok – jednak obecnie dominują raczej obawy niż nadzieja. Wygląda na to, że kolejny raz Polska cofnie się do epoki realnego socjalizmu co trudno nie zauważyć skoro rząd będzie nadal regulował ręcznie ceny energii poprzez brak zgody dla firm energetycznych na realnie niezbędny poziom podwyżki nie dając im przez to szansy na uzyskanie środków na remont i rozbudowę sieci.  Z innych zamiarów na szczęście nie jest jeszcze wdrożony pomysł z wakacji gdy Ministerstwo Rolnictwa proponowało wprowadzenie cen referencyjnych dla wybranych grup owoców, warzyw i produktów rolnych a skupowanie ich poniżej cen ustalonych przez resort miało być prawnie zabronione. Trudno nie odnieść wrażenia że w UE też czasem rozsądek zanika skoro nadal rolnicy otrzymują dopłaty za ugorowanie ziemi – czyli podatnicy w UE a więc i w Polsce płacą rolnikom za nic nie robienie - czyli nie produkowanie żywności.

Jednak te wskazane powyżej i inne nie mające nic z rozsądkiem wspólnego działania znikają w cieniu najbardziej irracjonalnych decyzji jakie pracującym obywatelom aplikuje właśnie nasz rząd.

Szanowni Państwo,

 

bardzo dziękuję za wszystkie głosy, jakie otrzymałem w wyborach do Senatu!

 

O tym, że w izbie wyższej korekta również jest potrzebna wie każdy, kto słuchał wypowiedzi kończącego kadencję senatora PiS z Rzeszowa. Jak widać nie przyszedł jednak jeszcze na to czas. Podkarpacie powinno być moralną kotwicą naszego kraju. Nie tylko w propagandowych deklaracjach, ale w realnych działaniach publicznych i legislacyjnych. Konserwatywna korekta obecnej linii rządzących powinna oznaczać docenienie samorządów. Nasze samorządy nie powinny być postrzegane jako polityczny wróg, ale jako główna siła dokonująca zmian tam, gdzie nie udaje się ich dokonać mechanizmami partyjnymi. Na tym zamierzam się koncentrować wraz z moim środowiskiem w najbliższym czasie. Chcemy współpracować ze wszystkimi którzy oddali na mnie głos w tych wyborach, ale również z każdym, kto głosował inaczej, jednak podziela nasz, konserwatywny punkt widzenia. Wielu posłów partii rządzącej z Podkarpacia pożegnało się z mandatami. W ten sposób wyborcy przekazali bardzo konkretną informację. Dostrzegają konieczność korekty działań PiS, ale postanowili dać jeszcze jedną szansę temu ugrupowaniu. Czy nowi posłowie będą lepsi? Czy głos konserwatywnych wyborców Podkarpacia wybrzmi wreszcie w skali kraju? Czy nadal posłowie będą tylko partyjnym aparatem? 

 

Gratuluje mandatu zaufania przekazanego przez Wyborców  wszystkim wybranym Posłom i Senatorom.

 

Ryszard Skotniczny

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się nagraniem z  transmisji z wideoCZAT-u

z Ryszardem Skotnicznym – Niezależnym Kandydatem na Senatora RP

z  podsumowaniem programu prezentowanego podczas kampanii wyborczej

https://www.terazkrosno.pl/na-zywo/76-wideochat-z-ryszardem-skotnicznym

oraz

https://m.facebook.com/RyszardSkotnicznyPowaznaPolityka/videos/499241164262070/


13 października  liczymu na Państwa głos!

Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda Skotnicznego

 

Trudno tez nie zadać pytania - dlaczego nie chcemy minimalizować szarej strefy i nie zmuszać do pracy  "na czarno" młodzieży i studentów?