Reputation Management

List otwarty do Pana Andrzeja Gut-Mostowego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju

Pan Andrzej Gut-Mostowy
Sekretarz Stanu
Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw promocji polskiej marki,
Ministerstwo Rozwoju

z każdym dniem sytuacja branży turystycznej i firm z nią związanych staje się coraz bardziej trudna - by nie użyć słowa tragiczna.
Autokary nie wyjeżdżają na wycieczki zagraniczne a rezygnacja z wykupionych wycieczek stawia biura podróży, ich agentów, pilotów i przewoźników w sytuacji bez wyjścia.
Administracja i parlamentarzyści w kilka dni byli w stanie przygotować specjalną ustawę i ustalić sposoby działania i stosowne przepisy dla osób dotkniętych epidemią - na szczęście na ten moment w Polsce nie jest to liczba tak wielka jak we Włoszech czy w Niemczech.

Jednak całkowicie niezrozumiałym jest brak realnych działań wspierających setki tysięcy osób i tysięcy firm dotkniętych pośrednio skutkami koronawuirusa w możliwym zakresie - jak choćby modyfikacja przepisów o "postojowym", gdyż w obecnie obowiązujących przepisach prawa "brak popytu" na usługi nie jest podstawą do ich zastosowania.

 

Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo nie może ograniczać działań administracji i parlamentarzystów - niezależnie od stanu zdrowia muszą być podejmowane działania ochraniające miejsca pracy, tak by polskie rodziny miały zapewnione przychody z uratowanych przed likwidacją miejsc pracy - turystyka to nie tylko piloci, agenci, kierowcy, lotnicy, hotelarze i przewodnicy - to także restauracje , bary i producenci żywności.

Mając na uwadze obecną sytuację zwracam się do Pana z prośbą o pilne podjecie wszelkich działać w celu ochrony setek tysięcy miejsc pracy.

Ryszard Skotniczny
Wiceprezes Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

9.03.2020

Solidarność

Suplement do listu skierowanego dzisiaj do Pana Andrzeja Gut-Mostowego
Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju

Jednym z istotnych problemów dla branży turystycznej jest konieczność zwrotu wpłaty za wycieczkę dla turysty przy Jego rezygnacji z wyjazdu na teren objęty kwarantanną z powodu koronowirusa ( lub odwołaniem z tych powodów wycieczki przez biuro podróży) - przy jednoczesnym braku możliwości odzyskania przedpłaconych przez biura podroży pieniędzy za noclegi w hotelach, przeloty, transfery i inne usługi.
Podobnym problemem są skutki odwoływania imprez masowych w wyniku zaleceń i zakazów.

W takim przypadku należy rozważyć wprowadzenie solidarnego ponoszenia kosztów anulacji - ze zwrotem 50% wpłaconych pieniędzy przez organizatora a drugą połowę turysta otrzymałby z z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Nie są bowiem przekonujące tezy, iż tych pieniędzy nie można użyć bo to zachwiało by to wiarę turystów w bezpieczne podróżowanie - o zachowanie bezpieczeństwa właśnie tu przecież chodzi - aby podróżni w przyszłości nie musieli z tych środków korzystać gdy rzeczywiście upadnie biuro podróży na wskutek obciążeń za niezrealizowane z powodu epidemii wycieczki lub imprezy.

Nie ma żadnych powodów by skutki były w całości ponoszone tylko przez firmy z branży turystycznej, a fundusze zgromadzone na poczet zabezpieczania turystów przed upadkiem organizatorów turystyki użyć prewencyjne dla ochrony turystów.

Ryszard Skotniczny