Reputation Management

Turystyka - obronić przed kryzysem!

Pan Andrzej Gut-Mostowy
Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw promocji polskiej marki,

Powaga sytuacji zagrożenia zdrowia i życia praktycznie już na całym świecie zmusza do działań także  w innych niż w ochronie zdrowia sektorach. Kryzys gospodarczy wywołany przez koronawirusa w pierwszej kolejności uderzył w turystykę  - najbliższe miesiące będą trudnym okresem dla biur podróży, linii lotniczych, kolejowych operatorów, właścicieli autobusów i taksówek a także hoteli w szczególności obsługujących grupy turystów zagranicznych. Zamykane granice, ogłaszane kwarantanny, odwoływane wycieczki, lęk przed wyjazdem zagranicę w miejsca odwiedzane przez turystów z Chin spowodował już ogromne problemy poza granicami Polski - a jak wszytko na to wskazuje - to dopiero początek chaosu.
Dlatego reakcja osób odpowiedzialnych za turystykę musi nastąpić niezwłocznie - uniknąć problemów się nie  da - ale trzeba zapobiec katastrofie. Medialny zgiełk musi być opanowany - potrzebne są codzienne, rzetelne i wyważone informacje - bezpieczeństwo i zdrowie jest najważniejsze, jednak turyści nie mogą być karmieni tylko plotkami i nie potwierdzonymi doniesieniami.


Niezbędne jest pilne przekazanie Polakom i naszym gościom z zagranicy informacji, że aktualnie podróżowanie i wypoczynek po Polsce jest bezpieczny, a w przypadku wystąpienia zagrożenia reakcja musi być szybka i zdecydowana.  Należy już teraz przygotować plan awaryjny, w szczególności przygotować plan pomocy dla podmiotów branży turystycznej które mogą zostać dotknięte problemami ewentualnej kwarantanny, zamknięcia granic czy ograniczenia w komunikacji, tak by miały szanse przetrwać ewentualne perturbacje - firmy branży turystycznej nie będą w stanie oczekiwać wiele miesięcy na pomoc jak to się dzieje w przypadku klęsk żywiołowych w rolnictwie, nieuchronny walec kosztów płac, rat leasingów i innych danin zmiecie je po prostu z przestrzeni gospodarczej.

Waga problemu jest bowiem ogromna - przecież aż 10% światowego PKB pochodzi z turystyki - to największy sektor usług gospodarki światowej.  W Polsce turystyka to prawie 6% PKB, mamy więc jeszcze spory dystans do nadrobienia. W ostatnich latach politycy przestali traktować ten sektor tylko jako promocję regionu, zrozumieli że to istotna dziedzina gospodarki, która w szczególności dla uboższych regionów  jest sposobem na przeciwdziałanie wyludnieniu, tworzeniu miejsc pracy oraz przyciąganiu nowych inwestycji a dla dużych aglomeracji stanowi jedną z podstaw rozwoju. Już prawie dwa lata trwają konsultacje i prace nad przygotowaniem nowej ustawy. Ma ona między innymi  uporządkować kwestie prawne związane z sytuacją zaistniałą po rozpowszechnieniu się gospodarki współdzielenia, gdzie na wskutek światowej ekspansji airbnb krótkoterminowy najmem mieszkań w budynkach mieszkalnych wprowadza zamieszanie i zaburza spokój mieszkających tam rodzin. 
Osobny istotnym tematem jest  modyfikacja naszego archaicznego mającego korzenie jeszcze w czasach socjalizmu systemu kategoryzacji obiektów zupełnie odmiennego od stosowanego w krajach zachodniej europy. Istnieje konieczność naprawy systemu wsparcia promocji turystyki od 20 lat wadliwie określonego w obecnie funkcjonującej ustawie o Polskiej Organizacji Turystycznej m. in. z powodu braku regulacji źródeł finansowania dla Lokalnych Organizacji Turystycznych - aktualny model POT-ROT-LOT  ma wiele wad, w szczególności wynikających z nakładanych obowiązków bez wskazania źródeł finansowania oraz nastawienia głównie na promocję  a nie na gospodarkę.

Można jeszcze długo wyliczać problemy wymagające pilnego uregulowania. Branża turystyczna czekam zatem z nadzieją na podjęcie realnych działań już teraz a nie w nieznanej odległej przyszłości - ten dział gospodarki ma wciąż olbrzymi potencjał rozwoju, nowych inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy - nie można pozwolić na jego destrukcję.

Ryszard Skotniczny
Pełnomocnik Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin na Podkarpaciu