Reputation Management

Dla Seniora

Jesteśmy zobowiązani w stosunku do osób starszych do podejmowania wszelkich możliwych działań wspierających godną i aktywną jesień życia. Proponuję trzy segmenty działań

 

 Finanse i Prawo

  • Emerytura bez podatku
  • Likwidacja ZUS - lub co najmniej zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne dla emeryta podejmującego dodatkowo zatrudnienie poza emeryturą
  • Zwolnienie z podatku umowy o dożywocie / spadku za opiekę

Pomoc oraz wsparcie dla aktywizacji i  przeciwdziałaniu samotności w społeczeństwie

  • Reorganizacja klubów seniora - preferencja samorealizacji i aktywności
  • Wprowadzenie wiejskich klubów seniora z zapewnieniem dojazdu na spotkania  przy wykorzystaniu autobusów szkolnych
  • Organizacje zrzeszające młodzież oraz wolontariuszy: koła przy parafiach, ZHP, itp - jeden z priorytetów pomoc ludziom starszym - realizacja tego zadania warunkiem uzyskania wsparcia finansowego z budżetu Państwa lub Samorządowego
  • W gminach - Koła Gospodyń Wiejskich - dodatkowe wsparcie finansowe dla organizacji minimum raz w tygodniu spotkań dla osób starszych z ciepłym posiłkiem
  • W szkołach podstawowych - obowiązek raz na miesiąc jednego “dobrego uczynku” pomocy samotnej osobie starszej

Dedykowany program opieki zdrowotnej dostosowany do potrzeb osób starszych

  • Uruchomienie dedykowanych poradni “S” dla Seniorów zapewniających opiekę lekarzy specjalistów z zakresu geriatrii, dietetyki, psychologii, psychiatrii, logopedii oraz rehabilitacji (szczegółowy minimalny zakres opieki powinien być określony we współpracy z  Polskim Związkiem Gerontologicznym
  • Okulary korekcyjne, aparaty słuchowe wg. potrzeb bez limitów czasowych (dla uniknięcia oszustw nowe okulary i aparaty wydawane za zwrotem dotychczas używanych ( wcześniej oznakowanych i zarejestrowanych)