Reputation Management

Program Dla ŻYCIA

ogłoszony na konferencji prasowej w dniu 2.10.2019r

 

Dla ŻYCIA
Ochrona życia to nie to samo co zakaz aborcji choć w potocznym ujęciu tak niestety pojmujemy te słowa.
Nakazy moralne ani zakazy prawne nie uchronią niestety każdego życia, dlatego jako społeczeństwo, musimy zrobić wszystko co możliwe, by kobieta w ciąży nie była zmuszona do rozważania aborcji, po której traumatyczne przeżycie odciśnie się na Jej całe życie. 
Jako odpowiedzialne społeczeństwo przyznające się do chrześcijańskich wartości jesteśmy zobowiązani do nie pozostawiania przyszłej matki samej sobie wspierając ją w trudnych sytuacjach oraz wskazując że przyszłe życie nie jest bez perspektyw. 
Jednocześnie coraz więcej rodzin nie może doczekać się daru potomstwa, dlatego koniecznym jest niezwłoczne uruchomienie kompleksowego programu Dla ŻYCIA, w tym szczególności należy:
• uznać za priorytet leczenie niepłodności - dostępne są metody laparoskopowego leczenia endometriozy, które w ok. 70 % przywracają płodność i eliminują konieczność stosowania kosztownych metod in vitro tak krytykowanego przez kościół

  • przyszłe matki otoczyć opieką prawną i rzeczywistą żeby sytuacja życiowa nie zmuszał ich do aborcji
  • utworzyć sieci poradni “K” , w których personel nigdy nie zaproponuje ciężarnej aborcji (często kobieta w desperacji ulega namowom i dokonuje aborcji czego następnie żałuje do końca życia)
  • przyszłym matkom, które nie mogą podjąć się samodzielnego wychowywania dziecka ułatwić procedury prawne i umożliwić skorzystanie z programu “ADOPCJA nie aborcja”, tak aby wiele rodzin, które chcą mieć dzieci a nie mogą, było systemowo wspieranych przez odpowiednie procedury
  • wspierać program umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych w miejsce kierowania dzieci do domów dziecka w przypadkach gdy dziecko nie może skorzystać z programu adopcyjnego
  • inwestować to nie tylko w program "500+" - dla dobra dzieci należy inwestować w żłobki i przedszkola oraz propagować zdrowe odżywianie

Ochrona życia = POWAŻNA POLITYKA!