Reputation Management

Współpraca ponad podziałami dla naprawy Systemu opieki  zdrowotnej  = POWAŻNA POLITYKA!

W naszym życiu publicznym pojawiło się bardzo poważne zagrożenie moralne. Nikt już nie próbuje ukrywać, iż najwyższym kryterium jest dobro partii. Władza, nawet gdy podejmuje działania skierowane do ludzi, to w pierwszym rzędzie w celu uzyskania głosów. Słuszność i moralność przestaje być kryterium... A jak wyjaśniał nam Jan Paweł II, demokracja bez wartości zamienia się w jawny albo ukryty totalitaryzm.

Gospodarność = PATRIOTYZM GOSPODARCZY

kupujmy więc nasze polskie, lokalne produkty!
Nawiązując do publikacji nagrania o totalnie negatywnej ocenie ARiMR Pana Ministra Ardanowskiego - zgadzam się w całości i gratuluję odwagi co u polityków nie jest zbyt częste.
Trudno nie odnieść się do wyroku TSUE o frankowych kredytach - i tu pytanie: gdzie w latach 2006-2008 był KNF? Czy brak reakcji polityków wynikał z tego że byli zajęci walką anty PiS-PO i na rządzenie zabrakło czasu?..