Reputation Management

Konferencja prasowa Ryszarda Skotnicznego kandydata na Senatora RP

Konferencja prasowa Ryszarda Skotnicznego kandydata na Senatora RP 

Kombornia, 10.09.2019r.

W naszym życiu publicznym pojawiło się bardzo poważne zagrożenie moralne. Nikt już nie próbuje ukrywać, iż najwyższym kryterium jest dobro partii. Władza, nawet gdy podejmuje działania skierowane do ludzi, to w pierwszym rzędzie w celu uzyskania głosów. Słuszność i moralność przestaje być kryterium... A jak wyjaśniał nam Jan Paweł II, demokracja bez wartości zamienia się w jawny albo ukryty totalitaryzm.

Kampania wyborcza jako rywalizacja partyjnych komitetów jest dotknięta tymi samymi problemami. Nie dyskutuje się o realnych problemach. Jedynym celem jest budowanie marketingowych wizerunków partii. Dlatego postanowiłem kandydować do senatu, bo w tych wyborach przez chwilę można próbować wymknąć się partyjnej logice, przynajmniej wprowadzić do wyborczej debaty zagadnienia dobra publicznego, a nie propagandy.
Samorządy na poziomie naszych miast i wsi wymykają się mechanizmom partyjnym. Zapewne właśnie dlatego zapadła decyzja, by je w obecnej postaci zniszczyć. Uważam to za bardzo niekorzystne.

Dlatego w ramach kampanii chciałbym publicznie postawić mojej kontrkandydatce z partii rządzącej pytanie:
Czy prawdą jest, że po wyborach parlamentarnych zamierzacie, pod pozorem zmiany ilości województw przeprowadzić wybory samorządowe? Zmieniając ich zasady w ten sposób, iż prezydentów, burmistrzów i wójtów wybierać będą nie mieszkańcy, a radni, a może nawet wojewodowie?

To pytanie zadaję w imieniu samorządowców naszego regionu. Prezydenta, burmistrzów, wójtów i radnych. Jeśli zostanę wybrany senatorem, chcę być ponadpartyjnym reprezentantem naszych samorządów, a już dziś w ramach kampanii przynajmniej wyjaśnić tę kwestię.

Zapowiedź zmiany siatki województw oznacza konieczność przeprowadzenia wyborów samorządowych. To, że zmiana w strukturze województw nie została przeprowadzona przy okazji wyborów samorządowych przed rokiem, a teraz partia rządząca składa takie zapowiedzi - nasuwa bardzo poważne podejrzenie. Zmiana ilości województw, to pretekst. Partia rządząca w ramach podporządkowania sobie wszystkiego, nie chce dłużej niezależnych samorządowców, mogących rządzić z woli wyborców, a nie partii.

Uważam, że kierunek rozwoju Polski powinien być dokładnie odwrotny. Do działań samorządów można mieć bardzo wiele zastrzeżeń. Jednak realna kontrola narodu nad ich działaniem jest i tak wielokrotnie lepsza, niż nad partiami. Dlatego jeśli Polskę stać na różne wydatki, powinny one być dokonywane za pośrednictwem samorządów, w oparciu o lokalne potrzeby. A nie centralnie w taki sposób, iż bezwstydnie nie kryje się nawet, że podstawowym celem jest kupowanie głosów dla partii, a nie sprawiedliwe dzielenie.
Samorządy miały być jednym tematem dzisiejszej konferencji, jednak życie pisze nam inne scenariusze…


Ryszard Skotniczny
Niezależny Kandydat na Senatora RP

 

Konferencja prasowa - materiał video