Reputation Management

Dla Rodziny

 • Program Dla Ochrony Zdrowia
 • Program Dla życia
 • Program ADOPCJA nie Aborcja
 • Program Dla Seniora
 •     Modyfikacja programów socjalnych
  • dodatkowa ulga podatkowa dla pracujących obojga rodziców do 500 zł miesięcznie - odpowiedź na spadek urodzeń - 14 000 mniej w 2018 w stosunku do 2017
  • nowy  system świadczeń społecznych dla najuboższych  jako odpowiedź  na zwiększenie  strefy ubóstwa o 1,1% w 2018 ! ( z 4,3% do 5,4%)

Dla Gospodarki

 • Nowy prosty i czytelny system podatkowy który wzmocni konkurencyjność naszej gospodarki, obniży koszty pracy oraz radykalnie podniesie płace netto o około 20% :
  • likwidacja ZUS
  • wprowadzenie emerytury obywatelskiej ( z zachowaniem poziomu dotychczasowych świadczeń)
  • wprowadzenie zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń płaconego przez pracodawcę
  • jednolita stawka VAT
  • czytelne i proste relacje Obywatela z Państwem
 •  Mieszkania Dla Młodych
 •  Gospodarność = Patriotyzm Gospodarczy - promocja zakupów polskich produktów!
 •  Wprowadzenie regionalizacji poziomu płacy minimalnej
 •  Legalna praca dla młodzieży z rodzin pobierających świadczenia
 •  Naprawa przepisów dotyczących zwolnień lekarskich
 •  Zmiany w szkolnictwie zawodowym - podwojenie czasu nauki praktycznej zawodu w miejsce zajęć lekcji teoretycznych

Dla Ekologii

 • Wprowadzenie obowiązkowego systemu kaucyjnego dla opakowań
 • Stop dla wody w plastikowych butelkach PET - by nasze dzieci piły zdrową wodę!
 • Wsparcie dla inwestycji w technologie proekologiczne
 • Śmieci - należy uwolnić kraj od monopol u składowisk i firm odbierających odpady

Dla  Polonii

 •     Odnowienie kontaktów, odbudowa więzi dzieci i wnuków rodaków z Ojczyzną
 •     Nauka języka polskiego dla prawnuków polskich przesiedleńców

Dla Samorządów

 •     Wydatki  środków publicznych powinny  być w maksymalnym zakresie  dokonywane za pośrednictwem samorządów - w oparciu o lokalne potrzeby
 •     Zachowanie bezpośrednich wyborów na Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów

Dla Moralności w polityce

 •     W sprawach moralnych głosowanie w zgodzie z własnym sumieniem – bez nakazów partyjnych
 •     Finansowanie z budżetu nie tylko dla partii które wejdą do Parlamentu - identyczne finansowanie dla każdego indywidualnego  Senatora który otrzyma mandat

 

 

 

RYSZARD SKOTNICZNY

Mam 55 lat, mamy z żoną za sobą 35 lat udanego związku i trzech dorosłych synów. W młodości odnosiłem sukcesy w biznesie, prowadząc firmę, będącą liderem w rodzącej wtedy się branży informatycznej. Następnie wybrałem inną drogę, przywracając do życia mój ukochany Dwór Kombornia, zapewne wielu Państwa dobrze znany. Wraz z żoną i synami od kilkunastu lat prowadzimy hotel, restaurację, spa i salon win. Byliśmy drugim czterogwiazdkowym hotelem na Podkarpaciu. Nasza praca jest wysoko oceniana w ogólnopolskich i europejskich rankingach branżowych.

Współpraca ponad podziałami dla naprawy Systemu opieki  zdrowotnej  = POWAŻNA POLITYKA!

W naszym życiu publicznym pojawiło się bardzo poważne zagrożenie moralne. Nikt już nie próbuje ukrywać, iż najwyższym kryterium jest dobro partii. Władza, nawet gdy podejmuje działania skierowane do ludzi, to w pierwszym rzędzie w celu uzyskania głosów. Słuszność i moralność przestaje być kryterium... A jak wyjaśniał nam Jan Paweł II, demokracja bez wartości zamienia się w jawny albo ukryty totalitaryzm.

Gospodarność = PATRIOTYZM GOSPODARCZY

kupujmy więc nasze polskie, lokalne produkty!
Nawiązując do publikacji nagrania o totalnie negatywnej ocenie ARiMR Pana Ministra Ardanowskiego - zgadzam się w całości i gratuluję odwagi co u polityków nie jest zbyt częste.
Trudno nie odnieść się do wyroku TSUE o frankowych kredytach - i tu pytanie: gdzie w latach 2006-2008 był KNF? Czy brak reakcji polityków wynikał z tego że byli zajęci walką anty PiS-PO i na rządzenie zabrakło czasu?..