Reputation Management

Szanowni Państwo,

bierne obserwowanie naszej dwubiegunowej sceny politycznej  nie zmieni tego, z czym się nie zgadzamy, a styl polityki prowadzonej przez partie polityczne doprowadził do tego, że zwykli ludzie nie czują się przez te partie reprezentowani. 

Niezależny senator ma znacznie lepsze możliwości działania w naszym interesie, bo nie potrzebuje na to partyjnej zgody - i ma mandat by rozmawiać ze wszystkimi stronami politycznych sporów ponad partyjnymi podziałami. Senat, w odróżnieniu od Sejmu, daje możliwość pracy na rzecz naszego regionu w sposób wolny od partyjnych gierek i wyłącznie z priorytetem korzyści dla członków naszej wspólnoty, czyli mieszkańców wsi, miast i miasteczek.

Jako senator chcę być przede wszystkim reprezentantem mieszkańców naszego regionu w Warszawie. Chcę być tam głosem tych, którzy na co dzień rozwiązują nasze realne problemy, a nie tylko partyjne, najczęściej fikcyjne spory, które nas przeważnie nie dotyczą.

Jeśli ten sposób myślenia jest Państwu bliski, proszę o głos na  mnie 13 października. 

Ryszard Skotniczny

Niezależny Kandydat do Senatu RP

Kombornia, 10.10.2019r.

 

Główne elementy programu


Dla Rodziny

 •     Program Dla Ochrony Zdrowia
 •     Program ADOPCJA nie Aborcja
 •     Program Dla Życia
 •     Program Dla Seniora
 •     Modyfikacja programów socjalnych
  •     dodatkowa ulga podatkowa dla pracujących obojga rodziców do  500 zł miesięcznie - odpowiedź na spadek urodzeń - 14 000 mniej w 2018 w stosunku do 2017
  •     nowy  system świadczeń społecznych dla najuboższych  jako odpowiedź  na zwiększenie  strefy ubóstwa o 1,1% w 2018 ! ( z 4,3% do 5,4%)

Dla Ekologii

 •     Stop dla wody w plastikowych butelkach PET , by nasze dzieci piły zdrową wodę!
 •     Beskid Niski i Pogórza strefą inwestycji w technologie proekologiczne
 •     Śmieci - należy uwolnić kraj od monopol u składowisk i firm odbierających odpady

Dla Gospodarki

 •     Nowy prosty i czytelny system podatkowy który wzmocni konkurencyjność naszej gospodarki, obniży koszty pracy oraz radykalnie podniesie płace netto o około 20% ( program przygotowany przez Centrum Adama Smitha pod przewodnictwem Profesora Roberta Gwiazdowskiego):
  •         likwidacja ZUS
  •         wprowadzenie emerytury obywatelskiej ( z zachowaniem poziomu dotychczasowych świadczeń)
  •         wprowadzenie zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń płaconego przez pracodawcę
  •         jednolita stawka VAT
  •         czytelne i proste relacje Obywatela z Państwem
 •     Gospodarność = Patriotyzm Gospodarczy - kupujmy nasze polskie, lokalne produkty!
 •     Rozsądek w gospodarce - ostrożność w ingerencji Państwa w zakresie wymuszania zmian płacy minimalnej - sytuacja w Korei Południowej  jest istotnym ostrzeżeniem
 •     Legalna praca dla młodzieży i studentów - podniesienie do 12 tyś. limitu dochodów dziecka
 •     Beskid niski nowa perłą turystyki - nowe inwestycje i miejsca pracy
 •     Gościnni mieszkańcy + Slow Life + Slow Food + Slow Mountain = SLOW BESKID
 •     Zmiany w szkolnictwie zawodowym - należy podwoić czas nauki praktycznej zawodu w miejsce zajęć lekcji teoretycznych

Dla  Polonii

 •     Odnowienie kontaktów, odbudowa więzi dzieci i wnuków rodaków z Ojczyzną
 •     Nauka języka polskiego dla prawnuków

Dla Samorządów

 •     Wydatki  środków publicznych powinny  być w maksymalnym zakresie  dokonywane za pośrednictwem samorządów - w oparciu o lokalne potrzeby
 •     Zachowanie bezpośrednich wyborów na Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów
 •     Nie dla wcześniejszych wyborów samorządowych pod pozorem zmiany ilości województw

Dla Moralności w polityce

 •     Stop dla Hejtu! Dyskusja i argumenty = Rozsądek
 •     Senat Izbą Rozsądku - nie refleksji
 •     W sprawach moralnych głosowanie w zgodzie z własnym sumieniem – bez nakazów partyjnych
 •     Finansowanie nie tylko dla partii które wejdą do Parlamentu - lecz takie samo dla każdego Posła i Senatora który otrzyma mandat

 

 

Ryszard Skotniczny - poważna polityka

      Szanowni Państwo, są dwie przyczyny, dla których zdecydowałem się kandydować. Jedna konkretne, druga bardziej ogólna. W krótkiej prezentacji nie da się przedstawić poglądów na wszystko. Mam nadzieję, że przekonam Państwa do siebie swoim sposobem myślenia.

RYSZARD SKOTNICZNY - KANDYDAT NA SENATORA RP

Mam 55 lat, mamy z żoną za sobą 35 lat udanego związku i trzech dorosłych synów. W młodości odnosiłem sukcesy w biznesie, prowadząc firmę, będącą liderem w rodzącej wtedy się branży informatycznej. Następnie wybrałem inną drogę, przywracając do życia mój ukochany Dwór Kombornia, zapewne wielu Państwa dobrze znany. Wraz z żoną i synami od kilkunastu lat prowadzimy hotel, restaurację, spa i salon win. Byliśmy drugim czterogwiazdkowym hotelem na Podkarpaciu. Nasza praca jest wysoko oceniana w ogólnopolskich i europejskich rankingach branżowych.

Współpraca ponad podziałami dla naprawy Systemu opieki  zdrowotnej  = POWAŻNA POLITYKA!

W naszym życiu publicznym pojawiło się bardzo poważne zagrożenie moralne. Nikt już nie próbuje ukrywać, iż najwyższym kryterium jest dobro partii. Władza, nawet gdy podejmuje działania skierowane do ludzi, to w pierwszym rzędzie w celu uzyskania głosów. Słuszność i moralność przestaje być kryterium... A jak wyjaśniał nam Jan Paweł II, demokracja bez wartości zamienia się w jawny albo ukryty totalitaryzm.

Gospodarność = PATRIOTYZM GOSPODARCZY

kupujmy więc nasze polskie, lokalne produkty!
Nawiązując do publikacji nagrania o totalnie negatywnej ocenie ARiMR Pana Ministra Ardanowskiego - zgadzam się w całości i gratuluję odwagi co u polityków nie jest zbyt częste.
Trudno nie odnieść się do wyroku TSUE o frankowych kredytach - i tu pytanie: gdzie w latach 2006-2008 był KNF? Czy brak reakcji polityków wynikał z tego że byli zajęci walką anty PiS-PO i na rządzenie zabrakło czasu?..